Regulamin

Zgodnie ze zmianami w prawach konsumenta z 25.12.2014 Zakup przedmiotu

Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za towar i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Prawo odstąpienia od umowy Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować SABA S.C G.Bartwanowicz H.Bartwanowicz o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (wypełniając formularz zwrotu drogą mailową pod adresem: serwis@bikes-shop.pl). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia do umowy przysługuje tylko i wyłącznie w momencie odesłania wraz z towarem faktury VAT lub paragonu. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w momencie gdy reklamowana wada produktu nie jest istotna.

Skutki odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi koszty odesłania towaru, a my zwrócimy Państwu koszty ceny produktu a także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez nas oferowany. Odpowiadają Państwo również za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Czas dostawy

Czas dostawy produktów maksymalnie może wynieść nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  • O świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą.
  • W której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb.
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

POBIERZ WYDRUKUJ FORMULARZ